NB SERAMIK

SERAMİK ZAVODUMUZ SÜRƏTLƏ İNKİŞAF ETMƏKDƏDİR.